Kvalitet & Miljö

Installatör: 070-316 11 50 | Kontor: 070-694 45 40

Kvalitetspolicy

Vi ska tillhandahålla de resurser och den kompetens som krävs för att utföra erbjudna tjänster på avtalat sätt, inom avtalad tid och till överenskommet pris.

Vi skall vara tillgängliga att kunna föra en öppen, positiv och kreativ dialog med våra kunder, bemöta förslag om utförande och förändringar på ett konstruktivt och fackmannamässigt sätt och bemöta våra uppdragsgivares frågeställningar och förslag genom att väga tekniska och ekonomiska aspekter, jämföra med praxis och branschspecifika krav samt gällande regler och föreskrifter.

Vårt mål är att bedriva en verksamhet där felfrekvensen är den lägsta tänkbara. En eventuell tvist kan prövas vid Allmänna Reklamationsnämnden om kunden så önskar. Information finns på deras hemsida www.arn.se

Miljöpolicy

Miljöfrågor ska engagera alla i företaget, både privat och i yrkesutövningen.

Vårt mål är att alltid om det finns möjlighet välja produkter som påverkar miljön på ett så skonsamt sätt som möjligt, både vid framställning, livslängd, användning, transporter, återvinning och deponering.

Erfarenheter och synpunkter ska tas tillvara på ett sådant sätt att alla känner engagemang och delaktighet i miljöarbetet.

Miljöfrågor ska beaktas redan under etableringsskedet.